Anasayfa / Tüm Kategoriler / Biliyor Muydunuz? / Ters bir yön: Şair Nef’i

Ters bir yön: Şair Nef’i

Asıl amacım bir biyografi yazısı yazmak olmasa da Şair Nefi’nın hayatı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.  Gerçek adı Ömer olan Nefi  1572 yılında Erzurum’un Hasankale’sinde doğmuştur. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef’i’den Erzenü’r-Rumî diye söz ederler. 17. yüzyıl şairi olan Nefi kasideleriyle gerçek varlığını göstermiş olmasına rağmen hicivleriyle de bir o kadar ünlüdür. Taşrada dünyaya gelmesine rağmen bürokrat bir aileye mensup olduğu için şair iyi bir medrese almıştır, aynı zamanda Arapça ve Farsçayı çok iyi bilir. Şairin kullandığı ilk mahlas ‘Darri’dir, bu kelime zararlı anlamına gelir. Erzurum defterdarı Gelibolulu Müverrih (tarihçi) Ali’nin tavsiyesiyle yararlı anlamına gelen ‘Nefi’yi kullanmaya başlamıştır. Karakterine zıt olan bu kelime onun hicviyeli şiirlerinin sembolüdür.

Eserlerini üç ana başlıkta; Sihâm-ı Kazâ (Hiciv şiirleri), Türkçe Dîvan, Farsça Dîvan olarak sıralayabiliriz.

Bu kadar kişisel bilgiden sonra gelelim işin eğlenceli kısmına yani şairin nükteli hicivlerine…

Nefi, başta babası olmak üzere bütün insanlara hatta devlet büyüklerine bile çekinmeden hicivli yani onları yerici şiirler yazmıştır. Şimdi size bu şiirlerden birkaç örnek vereceğim;

 

“Şimdi hayli sühanverân içre

Nef’imanendi var mı bir şair

Sözleri seba’-i mu’allakadır

İmrü’l-Kays kendidür kâfir „

(Şimdi birçok güzel söz söyleyen arasında

Nefi’ye denk olan bir şair var mıdır?

Sözleri Kabe’nin duvarlarına asılan şiirler gibi güzeldir

Sanki o kafir, İmrülkays’ın ta kendisidir.)

*İmrülkays:  Şiirleri Kabe duvarına asılan putperest bir şairdir.

 

Nef’i de buna karşılık olarak;

 

“Müftü efendi bize kâfir demiş

Tutalım ben O’na diyem müselman

Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere

İkimiz de çıkarız orda yalan „

(Şeyhülislam bana kafir demiş,

Ben de tutup ona Müslüman diyeyim.

Yarın kıyamet gününde

İkimiz de yalancı çıkarız.)

 

 

“Tahir Efendi bana kelp demiş

İltifadı bu sözde zahirdir

Maliki mezhebim benim zira

İtikadımca kelp tahirdir „

(Tahir Efendi bana köpek demiş, belli ki bana iltifat ediyor. Benim mezhebim Maliki’dir, bu mezhebe göre köpek temizdir. Tahir Efendi köpektir.)

Şair Nefi’nin ölümü yine iğneleyici konuşmasından olmuştur. Vezir Bayram Paşa’ya yazdığı bir hicviyeden dolayı yargılanırken, çok iyi bir şair olduğu için infazından vazgeçilmiştir. Padişaha gönderilecek belgeyi yazan kişi siyahidir ve yazarken sayfa üzerine kalemin mürekkebini damlatır. Nefi bu olay üzerine kendini tutamayıp “Mübarek teriniz damladı paşam.” der ve kaçınılmaz sonunu hazırlamış olur.

 

hjköç fcghj

Son olarak halk arasındaki bir inanıştan bahsedeceğim; Kadıköy Moda’daki Şair Nefi Sokakta arabaların akışı ters yönlerden verilmiştir. Şair Nefi’nin zıt karakterinden dolayı ismi bu sokağa verildiği söylenmektedir.

Yazar: edayaren

Buna da bakın

6

Spor Yapmak İçin 5 Neden

Sene 2012 ve benim lisede okuduğum sıralar… Tombul mu tombul, arkadaşlarının eğlence kaynağı, üzerinden yüzlerce …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir