Yaşam

ASHTANGA YOGA: İÇSEL BİR YOLCULUK

Yoga ‘birlik’ anlamına gelen Sanskritçe ‘yuji’ kelimesinden türetilmiştir. İsminden de anlaşıldığı gibi, birlik ve bütünsellik kavramları yoga felsefesinin kökenini oluşturmakta . İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen yoganın kökeni, yaklaşık 50.000 yıl öncesinin Hindistan’ına dayandığı düşünülmektedir. İndus Vadisi’nde yapılan kazılarda, bazı taş mühürlerin üzerinde bugün yaptığımız yoga duruşlarının temelini oluşturan figürlere rastlanmıştır. Bugün yoga ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlayan ilk kaynaklar olarak bilinen, 2000 yıllık “veda”lar da, yine Hindistan’da keşfedilmiştir. Hint metafizik düşüncesi ve mistik deneyimler içerisinde yapılan uzun bir yolculuğun ardından Yoga en sonunda bilinmez geçmişinden sıyrılmış ve bilimin klasik dallarından biri olarak kabul edilmiştir. 

Milattan önce 3. yy’da yaşamış olan Patanjali, modern Yoga’nın babası olarak kabul edilmektedir. Patanjali, Hindistan’ın en eski Yogileri tarafından onaylanmış tüm Yoga uygulamalarını gözden geçirerek toparlamış, Yoga terimini tanımlamış, yöntemlerini netleştirmiş ve tüm teknikleri sistematik bir düzen içerisinde organize etmiştir. Patanjali’nin yazdığı “Yoga Sutraları”, yoga felsefesi ve uygulaması üzerine yazılan ilk yetkili metin kabul edilmektedir, Patanjalı, Sutralarında aydınlanmayı (samadhi) egonun sınırlarını aşarak kendini gerçekleştirmek olarak açıklar ve tüm ikiliklerin ortadan kaybolduğu, kişinin kendi doğasını keşfederek saf bilinçle bütünleştiği ve yaşamın amacını idrak ettiği bu aşamaya ulaşmak için ruhsal ve fiziksel çalışmalar içeren 8 basamaktan oluşan bir yol sunar. Bu prensipler Patanjali’nin 8 yolu olarak bilinir ve Ashtanga yoganın temelini oluşturur:

Yoga son yıllarda oldukça popülerleşmiş, hobi arayışında olan pek çok insanın özellikle de yaşadığımız pandemi döneminde en az bir kez denediği bir uğraş. Kimi insan hareketsizlik döngüsünü kırabilmek ve esnekliğini arttırmak, kimiyse fiziksel rahatlamanın ve güçlenmenin yanında duygularını daha iyi yönetebilmek, stresle baş edebilmek gibi hedeflerle başlıyor yogaya. Fiziksel ve zihinsel uyumu ve farkındalığı elde edebilmeyi amaçlayan bu içsel odaklanmanın tarihçesine ve disiplinlerine yakından göz atalım. 

  1. Yama: Davranışlar, dışsal disiplin kuralları, davranış ve duyuları kontrol yani bir nevi yapılmayacaklar listesidir. Yamalar, uygulandığı taktirde insan doğasını arındıran ve toplumun sağlık ve mutluluğuna katkıda bulunan manevi erdemlerdir. Yamalar kendi içinde Ahimsa (zarar vermemek), Satya (doğruluk), Asteya (çalmamak), Brahmacharya (arzualrın kontrolü) ve Aparigraha (sahip olmama) olmak üzere beşe ayrılır.
  2. Niyama: Niyama, kurallar ve kanunlar anlamına gelir. İçsel niyetleri vurgular. Yamalar çevreyle ilişkimizi, niyamalar ise kişisel tavırlarımızı düzenler. Yamalarla karşılaştırıldığında niyamalar daha samimi ve kişiseldir. Sauca (saflık), Santosa (yetinmek), Tapas (çaba, disiplin), Svdhyaya (kendini eğitmek) ve İshvara Pranidhana (adanmak) olmak üzere beşe ayrılır.
  3. Asana: Fiziksel pratik çalışmalarıdır. Asana duruş, poz demektir. Asana uygulaması yani yoga pratiği, zihni sakinleştirmenin ve varlığın iç özüne hareket etmenin bir aracı olarak kullanılır.
  4. Pranayama: Nefes kontrolüdür. Nefesin ardındaki bedensel hareketin kontrol edilmesiyle, yaşam gücünün dizginlenmesidir.
  5. Pratyahara: Duyuların içe çevrilmesini ifade eder. Pratyahara geri çekilmek demektir. “Ahara” kelimesi beslenme anlamına gelmektedir. Yogada pratyahara terimi, duyuları dış nesnelerin üzerinden çekip içe yönlendirmektir.
  6. Dhrana: Odaklanma, konsantrasyon halidir. Bu konsantrasyon, meditasyona hazırlık aşamasını ifade eder. Dhrana “zihnin taşınamaz konsantrasyonu” anlamına gelir. Temel fikir, dikkatin yoğunluğunu veya odak noktasını bir yönde tutmaktır.
  7. Dhyana: Yoga yolculuğunun yedinci basamağı olan Dhyana meditasyon olarak bilinir. Kişinin odaklanmış bir halde kalmasıdır. 
  8. Samadhi: Uyanma, uyanış, yüksek bilinç, aydınlanma , kurtuluş, birlik, bir olma gibi isimlerle anılır. Yoganın sekiz katlı yolundaki son ve nihai adım samadhi’ye erişmektir. Son ever olan Samandhi’de birey (Mikrokozmos), evren (makrokozmoz) ile birleşir, herşey bir ve bütün olur.

Ashtanga yoganın sekiz basamağı olarak adlandırılan bu prensipler dizisi aklı ve bedeni düzenli bir şekilde arındırmak amacıyla oluşturulmuştur ve kişiye yogayı tam anlamda özümseyebilmesi için yol gösterirler. Yoga felsefesini ve disiplinlerini yakından incelediğimizde bir uğraştan çok daha fazlası olduğunu görebiliriz, kişinin kendi iç dünyasını keşfetmesini sağlayan içsel bir yolculuktur adeta.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu